Begeleiding nodig in de thuissituatie? Coach@all biedt maatwerk voor o.a. mantelzorgers, opvoeders, chronisch zieken, dementen en hun partners. Inzet PGB mogelijk.

Coach@all biedt:

opvoedingsondersteuning

begeleiding mantelzorg

hulp bij psychische problemen

ondersteuning bij verstandelijke of lichamelijk beperkingen

ondersteuning verslavingszorg

hulp bij chronische ziekten zoals dementie

beeldcoaching


De begeleiding van coach@all is betrokken, professioneel, praktisch en daadkrachtig.

Coach@all biedt ook begeleiding op scholen en bij organisaties. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn op het gebied van omgang en/of communicatie. Hier kan coach@all door middel van beeldcoaching het verschil maken en de oplossing in beeld brengen.